Le Croissant är ett lätt romantiskt café med lika delar kaffe och mat. För oss är kaffe lika självklart som vattnet som rinner under Pont des Arts.

 

 

Hemsida Facebook Instagram